سامانه نوبت دهی اينترنتی
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها
 

 

مراحل گرفتن نوبت از سامانه

1- ابتدا گزینه گرفتن نوبت را انتخاب نمایید.

2- تخصص پزشک و نام پزشک خود را انتخاب نمایید .

3- نمایش لیست نوبتها را انتخاب نمایید .

4- مشخصات خود را ثبت نموده و دکمه ذخیره اطلاعات را انتخاب نمایید .

محصول شركت داده آوران

ارائه كننده سيستم هاي نوين در مديريت صف

بيمارستانها و مراكز دانشگاهي علوم پزشكي1396/07/27               شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com