سامانه نوبت دهی اينترنتی
    
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

ليست درمانگاهها و پزشکها
 

 

مراحل گرفتن نوبت از سامانه

1- ابتدا گزینه گرفتن نوبت را انتخاب نمایید.

2- تخصص پزشک و نام پزشک خود را انتخاب نمایید .

3- نمایش لیت نوبتها را انتخاب نمایید .

4- مشخصات خود را ثبت نموده و دکمه ذخیره اطلاعات را انتخاب نمایید .

محصول شركت داده آوران

ارائه كننده سيستم هاي نوين در مديريت صف

بيمارستانها و مراكز دانشگاهي علوم پزشكي 1395/12/09             شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com